Chrześcijanin – człowiek wolności

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty z ks. dr. Jackiem Gniadkiem


pt. „Chrześcijanin – człowiek wolności”.

Nasz gość jest misjonarzem, werbistą, ale również publicystą i autorem książek:
– „Ekonomia Boża i ludzka. Kazania wolnorynkowe”.
– „Dwaj ludzie z Galicji – koncepcja osoby ludzkiej według Ludwiga von Misesa i Karola Wojtyły”
Więcej informacji o naszym Gościu można znaleźć na stronie:
www.jacekgniadek.com
Miejsce: sala 122 w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej
Termin: 18.10.2016 (wtorek), godz. 19:30.
Współorganizatorzy:
Studenci dla Rzeczypospolitej
www.facebook.com/StudencidlaRP/
Korporacja Roma
www.facebook.com/korporacja.roma/

ks-j-gniadek