III Piesza Pielgrzymka Mężczyzn do Tulec 18.06.2017 – Relacja

III Piesza Pielgrzymka Mężczyzn ze św. Józefem do Maryi 18.06.2017.

Hasłem tegorocznej Pielgrzymki Mężczyzn do Sanktuarium Matki Bożej w Tulcach były słowa: „Idźcie i głoście po męsku”.

 

 

W tym roku prowadził nas o. Aleksander. Wyruszyliśmy o 7:00 po błogosławieństwie o. Jakuba – podprzeora. Modlitwę rozpoczęliśmy oddaniem dnia Panu Bogu: „Kiedy ranne wstają zorze”. Następnie Litania do św. Józefa, pokłon przed katedrą, godzinki.  W ramach wstępu do konferencji ojciec Aleksander przedstawił historię kultu Czcigodnego Patrona. Po czym wysłuchaliśmy rad św. Teresy z Avila jak pewnym może być dla nas przewodnikiem (Ż 6,5-8). Po przerwie na posiłek odmówiliśmy różaniec i litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz wysłuchaliśmy konferencji o tym jak czerpać z miłości Maryi i Józefa, by budować lepsze relacje w rodzinie, jak czerpać z przykładu  św. Józefa, by kształtować lepsze postawy wobec żony i dzieci.

Podczas pielgrzymki śpiewaliśmy tradycyjne pieśni religijne.

W Tulcach:

Iść i głosić to być przykładnym ojcem, synem, szefem, uczniem, pracownikiem, dzień po dniu żyjąc pracowicie i odpowiedzialnie” mówił bp. Grzegorz Balcerek podczas uroczystej sumy. Ks. biskup zachęcił też mężczyzn, by nie czekali na wyjątkowe okazje do głoszenia Ewangelii, ale każdego dnia byli gotowi być przykładnym ojcem, synem, szefem, uczniem, pracownikiem, dzień po dniu żyjąc pracowicie i odpowiedzialnie.

Pielgrzymi mogli wziąć też udział w kręgach dyskusyjnych na temat misji głoszenia Ewangelii.

Ks. kan. Tadeusz Magas, proboszcz parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Poznaniu, duszpasterz ludzi pracy: „Głoszenie Chrystusa w miejscu pracy to przyjęcie pokornej i mądrej postawy, która zmobilizuje innych do szukania Chrystusa. To pomóc innym szanować wartości”.

 

 

Zdjęcia i relacje:

III Piesza Pielgrzymka Mężczyzn 18.06.2017

Relacja ekai.pl

Wspomnienie sprzed roku: II Piesza Pielgrzymka Mężczyzn 19.06.2016