Spotkania formacyjne 2015/2016

Rok 2015/16 przeżywamy w Polsce pod hasłem: Nowe życie w Chrystusie. Tematyką jest Chrzest jako nowe życie, a symbolem –woda i biała szata. Celem podstawowym programu rocznego jest podjęcie działań zmierzających do ukształtowania w wiernych duchowości chrzcielnej, która winna w nas dojrzewać i rozwijać się na drodze dorosłego życia, po przyjęciu chrztu.

 

Duszpasterstwo Mężczyzn Archidiecezji Poznańskiej (DMAP) pragnie włączyć się w realizację Programu Duszpasterskiego przez modlitwę i organizowanie prelekcji pogłębiających duchowość chrzcielną.

 

  • Spotkania w roku 2015/2016
    FM1516